Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Kết nối & Phát Triển

Quy trình hỗ trợ truyền thông

Quy trình hỗ trợ truyền thông

Quy trình hỗ trợ truyền thông Thông tin tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các hoạt động phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc...

read more
Diễn đàn thanh niên Kiến tạo 2021 – Hội Kiến

Diễn đàn thanh niên Kiến tạo 2021 – Hội Kiến

Diễn đàn Thanh niên Kiến tạo 2021 – Hội Kiến đã chính thức mở đơn đăng ký tham gia cho các bạn thanh niên trên toàn quốc, là nơi quy tụ những sáng kiến thảo luận, chia sẻ cùng với các chuyên gia về tính liên lĩnh vực.

read more