Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam

VNES – Vietnam Network of Engaged Scholars

VNES – Vietnam Network of Engaged Scholars là Mạng lưới các học giả (giảng viên, nhà nghiên cứu, lãnh đạo và nhân sự giáo dục bậc cao liên quan SL/CEL tại các cơ sở giáo dục bậc cao tại Việt Nam.

VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam (Vietnam Network of Engaged Scholars) hoạt động trong khuôn khổ của Liên minh Học cùng cộng đồng (CELA), do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục – (Vietnam Campus Engage) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID). VNES đã thu hút 210 thành viên từ 86 đại học, cao đẳng và 15 tổ chức, viện,
trường khác.
Xem danh sách các trường, đơn vị có thành viên VNES

Các hoạt động của VNES

– Nâng cao năng lực và thúc đẩy phát triển giáo dục thông qua phục vụ cộng đồng SL/CEL qua các hoạt động trao đổi, thảo luận, chia sẻ học thuật và mô hình thực tiễn về SL/CEL dưới nhiều hình thức như thảo luận nhóm, nhóm/cộng đồng học tập (learning communities), hội thảo, webinars, cung cấp tài liệu và các khóa tập huấn liên quan SL/CEL.
– Các khoản tài trợ nhỏ; các gói tư vấn; các giải thưởng khuyến khích nỗ lực của các học giả thành viên mạng lưới; hỗ trợ thành viên phát triển môn học SL/CEL; các nghiên cứu, dự án SL/CEL và các cơ hội nâng cao năng lực khác sẽ thường xuyên được công bố trên các phương tiện truyền thông của mạng lưới.
– Kết nối chia sẻ, hỗ trợ các nguồn lực trong phát triển SL/CEL bao gồm hỗ trợ truyền thông khuyến khích thành tựu của các thành viên và đơn vị thành viên mạng lưới; truyền thông tăng nhận thức, khuyến khích phát triển SL/CEL và truyền thông vận động chính sách hỗ trợ SL/CEL.

Tin VNES tháng 09.2021


Tìm hiểu thêm:

Related Posts

Chuỗi tập huấn DESIGN THINKING – I COMMIT ONLINE

Chuỗi tập huấn DESIGN THINKING – I COMMIT ONLINE

Chuỗi tập huấn “Design thinking – Tư duy sáng tạo” nằm trong khuôn khổ chương trình I Commit Accademy với mong muốn giúp các bạn thanh niên hoàn thiện hơn trong việc xây dựng dự án cộng đồng.

read more

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *