Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Đào tạo – Tập huấn

Tuyển thành viên Young Spirit 2022

Tuyển thành viên Young Spirit 2022

Dự án Young Spirit Young Spirit là dự án đại diện cho mối quan tâm chung của ba tổ chức ở Đông Nam Á (CSDS Việt Nam, GIVE Myanmar, KYSD Campuchia) trong việc thúc đẩy sự giao lưu giữa thanh niên ba nước với niềm tin rằng tinh thần trẻ của họ sẽ tạo...

read more
Training of Trainers: NHÀ GIÁO DỤC TRUYỀN CẢM HỨNG

Training of Trainers: NHÀ GIÁO DỤC TRUYỀN CẢM HỨNG

Phương pháp học tập thông qua trải nghiệm Phương pháp học tập thông qua trải nghiệm thiết kế nhằm gắn kết sự tham gia và đóng góp của các học viên vào quá trình học tập. Cách tiếp cập của phương pháp này chính là xây dựng các hoạt động học tập...

read more
Chuỗi tập huấn DESIGN THINKING – I COMMIT ONLINE

Chuỗi tập huấn DESIGN THINKING – I COMMIT ONLINE

Chuỗi tập huấn “Design thinking – Tư duy sáng tạo” nằm trong khuôn khổ chương trình I Commit Accademy với mong muốn giúp các bạn thanh niên hoàn thiện hơn trong việc xây dựng dự án cộng đồng.

read more
Tuyển thành viên – I COMMIT ACADEMY (ICMA 2021)

Tuyển thành viên – I COMMIT ACADEMY (ICMA 2021)

GIỚI THIỆU Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các chương trình phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Được thành lập từ năm 2009,...

read more