Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Đào tạo – Tập huấn

Chuỗi tập huấn DESIGN THINKING – I COMMIT ONLINE

Chuỗi tập huấn DESIGN THINKING – I COMMIT ONLINE

Chương trình Phát triển lãnh đạo thanh niên I COMMIT ACADEMY (ICMA) Chương trình Phát triển lãnh đạo thanh niên I COMMIT được thực hiện bởi trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) với sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish Aid), hướng...

read more
Chương trình phát triển lãnh đạo trẻ I Commit 17 – Ai commit?

Chương trình phát triển lãnh đạo trẻ I Commit 17 – Ai commit?

I COMMIT! Chương trình Phát triển lãnh đạo thanh niên I COMMIT 17 được thực hiện bởi Trường Đại học FPT và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid). Chương trình nhằm tạo dựng một không...

read more
Tuyển thành viên – I COMMIT ACADEMY (ICMA 2021)

Tuyển thành viên – I COMMIT ACADEMY (ICMA 2021)

GIỚI THIỆU Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các chương trình phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Được thành lập từ năm 2009,...

read more
V-TALK Tuyển học viên tháng 07 & 08/2021

V-TALK Tuyển học viên tháng 07 & 08/2021

? V-TALK là chương trình học Tiếng Anh và giao lưu văn hóa quốc tế trực tuyến được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) khởi xướng vào tháng 4/2020 trong giai đoạn đóng cửa, hạn chế đi lại...

read more
[MỞ ĐƠN] Chương trình Phát triển lãnh đạo thanh niên (I Commit 16)

[MỞ ĐƠN] Chương trình Phát triển lãnh đạo thanh niên (I Commit 16)

Chương trình I Commit hướng tới việc đào tạo, phát triển thanh niên nhằm tạo dựng một không gian biến các ý tưởng thay đổi cộng đồng thành hiện thực thông qua các hoạt động tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ cùng với việc kết nối các bạn trẻ.

read more