Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Cơ Hội

CSDS is looking for a 6-month Program Coordinator

CSDS is looking for a 6-month Program Coordinator

ORGANIZATION AND PROGRAM DESCRIPTION: The Centre for Sustainable Development Studies (CSDS) is a Vietnamese non-governmental organization, focusing on youth and community development as well as international volunteer exchange. Founded in 2009 and...

read more
Tuyển thành viên Young Spirit 2022

Tuyển thành viên Young Spirit 2022

Dự án Young Spirit Young Spirit là dự án đại diện cho mối quan tâm chung của ba tổ chức ở Đông Nam Á (CSDS Việt Nam, GIVE Myanmar, KYSD Campuchia) trong việc thúc đẩy sự giao lưu giữa thanh niên ba nước với niềm tin rằng tinh thần trẻ của họ sẽ tạo...

read more
Tuyển Điều phối viên – Chương trình “FOI Planning Meeting”

Tuyển Điều phối viên – Chương trình “FOI Planning Meeting”

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các hoạt động phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Được thành lập năm 2009 tại Hà...

read more
Training of Trainers: NHÀ GIÁO DỤC TRUYỀN CẢM HỨNG

Training of Trainers: NHÀ GIÁO DỤC TRUYỀN CẢM HỨNG

Phương pháp học tập thông qua trải nghiệm Phương pháp học tập thông qua trải nghiệm thiết kế nhằm gắn kết sự tham gia và đóng góp của các học viên vào quá trình học tập. Cách tiếp cập của phương pháp này chính là xây dựng các hoạt động học tập...

read more