Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Cơ Hội

Chuỗi tập huấn DESIGN THINKING – I COMMIT ONLINE

Chuỗi tập huấn DESIGN THINKING – I COMMIT ONLINE

Chuỗi tập huấn “Design thinking – Tư duy sáng tạo” nằm trong khuôn khổ chương trình I Commit Accademy với mong muốn giúp các bạn thanh niên hoàn thiện hơn trong việc xây dựng dự án cộng đồng.

read more