Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Hoạt động sự kiện

NHÌN LẠI CHUỖI WORKSHOP “KHI GEN Z CHỌN SỐNG XANH”

NHÌN LẠI CHUỖI WORKSHOP “KHI GEN Z CHỌN SỐNG XANH”

TỔNG QUAN Nằm trong Dự án Liên Hoan Phim Khoa học 2021 (SFF 2021) do Viện Goethe và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) phối hợp thực hiện nhằm nâng cao nhận thức khoa học và thông qua các bộ phim quốc tế với các hoạt động giáo dục đi...

read more
Diễn đàn thanh niên Kiến tạo 2021 – Hội Kiến

Diễn đàn thanh niên Kiến tạo 2021 – Hội Kiến

Diễn đàn Thanh niên Kiến tạo 2021 – Hội Kiến đã chính thức mở đơn đăng ký tham gia cho các bạn thanh niên trên toàn quốc, là nơi quy tụ những sáng kiến thảo luận, chia sẻ cùng với các chuyên gia về tính liên lĩnh vực.

read more