Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Hoạt động sự kiện

Diễn đàn thanh niên Kiến tạo 2021 – Hội Kiến

Diễn đàn thanh niên Kiến tạo 2021 – Hội Kiến

Diễn đàn thanh niên Kiến tạo - Hội Kiến 2021 Diễn đàn thanh niên thường niên Chuyện Làng Kiến lần đầu tiên được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững vào năm 2015. Cho đến nay, diễn đàn đã có duyên gặp gỡ với gần 600 thủ lĩnh thanh...

read more
[BEAUTIFUL MIND INTERNATIONAL] MỘT NỬA HÀNH TRÌNH ĐÃ TRÔI QUA

[BEAUTIFUL MIND INTERNATIONAL] MỘT NỬA HÀNH TRÌNH ĐÃ TRÔI QUA

Tổng quan dự án Beautiful Mind International Dự án Beautiful Mind International là dự án được Ủy ban Châu Âu tài trợ nhằm nâng cao sức khỏe tâm thần của mọi người trong xã hội thông qua các hoạt động chia sẻ và thảo luận nhằm cung cấp kiến thức, kỹ...

read more