Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN

ĐÃ & ĐANG THỰC HIỆN

 

 

 

Tên Dự Án

Thông tin chung

Đối tác/Nhà tài trợ

Tình trạng / Năm thực hiện

Thanh niên Kiến tạo – Youth Drivers for Change (YDC)

 

Thúc đẩy tinh thần công dân tích cực của thanh niên (thông qua nâng cao năng lực và kết nối mạng lưới) hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam

IrishAid

2014 – nay

Friends of Ireland

Nâng cao năng lực cho thanh niên thông qua hoạt động tình nguyện và trao đổi văn hoá Việt Nam – Ireland

IrishAid

2017 – nay

Thư viện Cộng đồng Tuổi trẻ

Thúc đẩy văn hóa đọc và các hoạt động giáo dục dựa vào cộng đồng.

Chưa có

2021 – nay

Young Spirit

Thúc đẩy hoạt động trao đổi thanh niên trong khu vực nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng

NOREC / KYSD / GIVE

2016 – nay

ERASMUS+ 

Nâng cao năng lực và thúc đẩy các hoạt động trao đổi thanh niên Á Âu. Tìm hiểu thêm

EC và các đối tác châu Âu

2015 – nay

Xây trường

Xây lớp học, nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch, sân chơi,… tại các địa phương nghèo

Sao Biển

VNHELP GIZ/ SF

2012 – nay

Học bổng Tương lai Tươi sáng (Bright Future Fund)

Hỗ trợ tài chính và đồng hành cùng sinh viên nghèo đang học đại học tại Hà Nội

VNHELP

HIWC

2016 – nay

Chân Trời Mới – New Horizons

Hỗ trợ phát triển giáo dục cho thanh thiếu niên nông thôn qua dạy tiếng Anh và dạy nghề

FMSI

2012- 2019

Gender Dialogue: Engaging Youth in ASEAN in Gender Equality

Thúc đẩy sáng kiến thanh niên về bình đẳng giới tại ASEAN

CFLI

2019

Civic Education for Youth

Cải thiện nội dung và phương pháp dạy học môn Giáo dục Công dân tại trường phổ thông

USAID / GIG

2018

Youth4SDGs

Thúc đẩy sáng kiến thanh niên vì Mục tiêu Phát triển Bền vững

UNDP

Oxfam

2018

Gender Dialogue: Engaging Youth in Vietnam in Gender Equality

Thúc đẩy sáng kiến thanh niên về bình đẳng giới tại Việt Nam

CFLI

2018

YSEALI GENERATION: E-Community

Kết nối thanh niên khu vực nhằm phát triển cộng đồng kinh tế ASEAN

USAID, KENAN

2017

Women Improving Life and Leadership (WILL)

Nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy vai trò và cuộc sống của người phụ nữ

USAID, KENAN

2016

Active Citizens

Thúc đẩy thanh niên hành động cải biến xã hội  

British Council

2015 – 2017

Young@Heart

Thúc đẩy thanh niên đồng sáng tạo vì phát triển xã hội

Oxfam

2015

School Wash

Giáo dục Vệ sinh Học đường tại Bắc Giang

GTV

2014

Du lịch Cộng đồng An Lạc

Hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình du lịch cộng đồng phát triển kinh tế bền vững

GTV

2012