Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Về CSDS

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các hoạt động phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Được thành lập năm 2009 tại Hà Nội, CSDS phát triển và thực hiện đa dạng các hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau trên cả nước nhằm góp phần tạo nên những thay đổi tích cực tại Việt Nam. Sứ mệnh của chúng tôi là trao quyền và hỗ trợ cho giới trẻ bằng cách cung cấp những cơ hội và kĩ năng cần thiết để họ trở thành những tác nhân của sự thay đổi và phát triển bền vững trong cộng đồng.

Mục tiêu

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) hoạt động với mục tiêu thúc đẩy phong trào tình nguyện và tăng cường sự tham gia của thanh niên vào tiến trình phát triển bền vững.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là trao quyền và hỗ trợ cho giới trẻ bằng cách cung cấp những cơ hội và kĩ năng cần thiết để họ trở thành những tác nhân của sự thay đổi và phát triển bền vững trong cộng đồng.

Chương trình hoạt động

Được thành lập năm 2009 tại Hà Nội, CSDS đã và đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực tại Việt Nam thông qua các hoạt động phát triển thanh niên, trao đổi tình nguyện quốc tế và phát triển cộng đồng.

CSDS & NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

Được thành lập từ năm 2009, cùng với hơn 100 tổ chức đối tác tại Việt Nam & Quốc tế, CSDS đã hỗ trợ và thực hiện hơn 928 dự án cộng đồng, các câu lạc bộ hội nhóm Thanh niên; tăng quyền và khuyến khích sự tham gia tích cực của hơn 28,400 thanh niên tiêu biểu toàn quốc; và kết nối hơn 2535 Tình nguyện viên Quốc tế đến Việt Nam chung tay phát triển cộng đồng và thúc đẩy trao đổi văn hóa Quốc tế tại Việt Nam.

DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG

Thanh niên tham gia tích cực

Tình nguyện viên quốc tế

Tổ chức đối tác Việt Nam & Quốc tế

ĐỘI NGŨ CSDS

ĐỘI NGŨ CSDS

Đôn Tuấn Phương

Giám đốc

Nguyễn Thị Kim Quế

Phó Giám đốc

Đinh Thị Liên Hoa

Quản lý Hành chính – Nhân sự

Lê Ngọc Linh

Quản lý Tài chính

Phạm Thị Thu

Quản lý Truyền thông

Trần Thị Thương Thương

Quản lý Dự án

 

Phạm Ngọc Anh

Cán bộ điều phối –

CT Trao đổi quốc tế

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Cán bộ điều phối –

CT Trao đổi quốc tế

Nguyễn Khánh Linh

Cán bộ Truyền thông

Từ Lê Thảo

Cán bộ điều phối –

CT Phát triển thanh niên

Vũ Duy Thành

Cán bộ điều phối –

CT Phát triển thanh niên

Lương Thị Ngọc Ánh

Thực tập sinh CT Trao đổi Quốc tế

Nguyễn Như Quỳnh

Thực tập sinh CT Trao đổi Quốc tế

Nguyễn Thị Thủy Ngân

Thực tập sinh Truyền thông

Nguyễn Thị Thu Huyền

Thực tập sinh Truyền thông

Nguyễn Mai Phương

Thực tập sinh

CT Phát triển thanh niên

Nguyễn Thị Lan Hương

Thực tập sinh

CT Phát triển thanh niên

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

ĐỐI TÁC

THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI

THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI