Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Tại Việt Nam

Workshop – Mâu Thuẫn Trong Giới Trẻ & Cách Tiếp Cận

Workshop – Mâu Thuẫn Trong Giới Trẻ & Cách Tiếp Cận

Buổi workshop do CSDS tiến hành ở Việt Nam nhằm thu thập ý kiến chia sẻ của các bạn thanh niên Việt Nam và các bên liên quan về: Các dạng xung đột mà giới trẻ phải đối mặt, các nguồn lực có sẵn để giúp họ quản lý xung đột, cũng như chia sẻ các phương pháp hiệu quả trong việc giải quyết các xung đột được sử dụng trong mỗi cộng đồng.

read more
Giới Thiệu Về Dự Án Young Spirit Việt Nam 2021

Giới Thiệu Về Dự Án Young Spirit Việt Nam 2021

Vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) hân hạnh chào đón 6 bạn thực tập sinh mới thuộc chương trình Young Spirit tại ba phân ban chính: Global Exchange Programs (GEP), Youth Empowerment Programs (YEP) và...

read more