Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Hoạt động sự kiện

Chuỗi workshop “KHI GENZ CHỌN SỐNG XANH”

Chuỗi workshop “KHI GENZ CHỌN SỐNG XANH”

Chuỗi workshop trải nghiệm “Khi GenZ chọn sống xanh” được tổ chức với mong muốn khơi gợi niềm đam mê khoa học trong giới trẻ – đặc biệt là GenZ hướng đến lối sống xanh lành mạnh, kích thích tư duy sáng tạo.

read more