Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Hội Kiến 2021 – Góc nhìn từ các chuyên gia và thủ lĩnh thanh niên

Diễn đàn thanh niên Kiến tạo – Hội Kiến 2021

Diễn đàn thanh niên thường niên Chuyện Làng Kiến lần đầu tiên được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững vào năm 2015. Cho đến nay, diễn đàn đã có duyên gặp gỡ với gần 600 thủ lĩnh thanh niên đến từ khắp mọi miền đất nước. 

Kể từ thời điểm ra đời năm 2015 của Chương trình Nghị sự 2030, cho đến nay, các quốc gia thành viên và các tổ chức, cá nhân trên toàn thế giới đã và đang có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), tuy nhiên để đạt được mục tiêu chung này vào năm 2030, chúng ta vẫn cần rất nhiều sự nỗ lực. Những thành tựu riêng lẻ ở từng lĩnh vực là đáng ghi nhận, tuy nhiên cần phải đặt những kết quả đó vào bức tranh chung để nhìn nhận rõ sự tác động qua lại giữa các lĩnh vực này. Các vấn đề cần được nhìn nhận ở cấp độ hệ thống tức là các vấn đề trong một lĩnh vực cần được mở rộng để tìm kiếm các nguyên nhân và ảnh hưởng trong quan hệ với các bên liên quan và các lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc nhận diện các vấn đề mà còn cần thúc đẩy các sáng kiến, hành động và quan hệ hợp tác mang tính liên lĩnh vực để đảm bảo tối đa hoá lợi ích, nguồn lực và giảm thiểu những tác động tiêu cực không mong muốn, đồng thời tạo ra các tác động bền vững và bao trùm.

Nhận ra tính cấp thiết của yếu tố liên lĩnh vực trong việc thực hiện các dự án xã hội, Diễn đàn thanh niên kiến tạo – Hội Kiến 2021 mong muốn đem tới cơ hội để trao đổi, thảo luận giữa thanh niên Việt Nam với các chuyên gia trong các lĩnh vực Môi trường – Xã hội – Kinh tế, nhằm tìm ra các giải pháp trong việc đánh giá thực trạng và hành động để giải quyết các vấn đề xã hội theo cách tiếp cận liên lĩnh vực. Chủ đề xuyên suốt của diễn đàn là: Khám phá tính liên lĩnh vực và thúc đẩy hành động mang tính liên lĩnh vực trong các dự án xã hội của thanh niên Việt Nam. 

“Liên Kết – Liên Lĩnh Vực – Liên Tác Động” 

Điểm nhấn tại Hội Kiến 2021

Related Posts

Mở đơn đăng ký lớp Tiếng Anh Cộng đồng hè năm 2022

Mở đơn đăng ký lớp Tiếng Anh Cộng đồng hè năm 2022

Giới thiệu: Lớp tiếng anh Cộng đồng (English Community Class) là một dự án được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) hướng tới mục đích tạo ra một môi trường học tập vui nhộn, bổ ích và giúp nâng cao khả năng sử dụng tiếng anh của các bạn...

read more

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *