Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Cơ Hội

Tuyển Tập huấn viên chương trình I Commit 17

Tuyển Tập huấn viên chương trình I Commit 17

I. Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các hoạt động phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Được thành lập năm 2009 tại...

read more
Tuyển Tư vấn thiết kế Chương trình Hội Kiến 2021

Tuyển Tư vấn thiết kế Chương trình Hội Kiến 2021

I. Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các hoạt động phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Được thành lập năm 2009 tại...

read more
Chuỗi tập huấn DESIGN THINKING – I COMMIT ONLINE

Chuỗi tập huấn DESIGN THINKING – I COMMIT ONLINE

Chuỗi tập huấn “Design thinking – Tư duy sáng tạo” nằm trong khuôn khổ chương trình I Commit Accademy với mong muốn giúp các bạn thanh niên hoàn thiện hơn trong việc xây dựng dự án cộng đồng.

read more