Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Kết nối & Phát Triển

HỌC XA – HỌC GẦN – RẤT CẦN THIẾT BỊ

HỌC XA – HỌC GẦN – RẤT CẦN THIẾT BỊ

Chiến dịch kêu gọi tài trợ 20 thiết bị học tại nhà và thực phẩm cho hơn 30 trẻ em mồ côi tại mái ấm Truyền Tin. Đây là chiến dịch kêu gọi phi lợi nhuận từ tình nguyện viên là sinh viên tham gia dự án “Nụ Cười Em Thơ” điều phối bởi Trung tâm Kết nối...

read more