Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Tổng hợp các dự án

MEMORY

MEMORY

Facebook  https://www.facebook.com/MemoryProjectEu - Mô tả:  MEMORY là một dự án đa văn hóa đồng tài trợ bởi ERASMUS+ nhằm tập hợp ký ức tập thể cho các cộng đồng khác nhau ở các quốc gia tham gia dự án. Thông qua đó, nâng cao năng lực cho thanh...

read more
EMpath4YOUth

EMpath4YOUth

Website: https://empath4youth.wordpress.com/ Facebook: https://www.facebook.com/empath4youth Instagram: https://www.instagram.com/empath4youth/ Mô tả: EMpath4YOUth là một dự án đồng tài trợ của ERASMUS+ về xây dựng năng lực của lao động trẻ trong...

read more
Beautiful Mind International (BMI)

Beautiful Mind International (BMI)

I. Giới thiệu chung Beautiful Mind International (BMI) là một dự án đa văn hóa đồng tài trợ của ERASMUS+ nhằm cải thiện tình hình sức khỏe tâm thần trong xã hội. Muốn vậy, chúng ta cần nâng cao nhận thức, giáo dục mọi người và thay đổi thái độ đối...

read more