Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Global Learning to Overcome Barriers Encouraging Respect and Solidarity (GLOBERS)

WordPress https://globersproject.wordpress.com/?fbclid=IwAR0V5dIKM0UQpccWVxdrIebM_rcI_Yzkj3Od0bYjKpfOP1DmWYmhtDv09MA

Facebook https://www.facebook.com/globersproject

Instagram https://www.instagram.com/globersproject/

DỰ ÁN: Global Learning to Overcome Barriers Encouraging Respect and Solidarity (GLOBERS)

– Mô tả

“GLOBERS: Học tập toàn cầu để vượt qua rào cản, khuyến khích sự tôn trọng và đoàn kết ”là một dự án quốc tế do Associazione InCo điều phối và được đồng tài trợ bởi Chương trình Erasmus +. Dự án nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động giáo dục công dân toàn cầu trong bối cảnh các dòng di cư trong và liên lục địa liên tục diễn ra đồng thời xây dựng năng lực cho các tổ chức tham gia và công tác tình nguyện toàn cầu.

Dự án cũng giúp thúc đẩy tình nguyện quốc tế như một cách thức nâng cao tính chủ động và tinh thần công dân toàn cầu, đẩy mạnh sự hiểu biết lẫn nhau và các giá trị liên quan của các nước thành viên tham gia dự án.

– Thời gian thực hiện: 2020-2021

– Các đối tác tham gia

CSDS vinh dự được làm việc với các hiệp hội/ tổ chức thanh niên đến từ nhiều quốc gia như Colombia, Brazil, Italy, Portugal, Belgium, Slovakia, Nepal. Các tổ chức đó là ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL INTERCAMBIO JUVENIL CULTURAL – ICYE Colombia ( Colombia), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INTERCAMBIO CULTURAL (Brazil), ASSOCIAZIONE LA STRADA  DER WEG ONLUS (Ý), GEOCLUBE (Bồ Đào Nha), Infotreff, Insitut Belle-Vue/ Croix -Rouge de Belgique (Bỉ), Keric (Slovakia) and VHS BHAKTAPUR COMMUNITY LEARNING CENTER PVT LTD (Nepal).

Các quốc gia đối tác tham gia cung cấp thông tin toàn diện về các nơi khác nhau trên thế giới; do đó đảm bảo sự đa dạng phong phú về địa lý, ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa.

– Các hoạt động trong dự án:

Trong vòng 24 tháng, các quốc gia sẽ cùng thực hiện các hoạt động như sau:

+ Trao đổi thanh niên ở Trento

+ Hoàn thành khung chương trình của 5 hội thảo về giáo dục công dân toàn cầu

+ 9 đợt trao đổi tình nguyện giữa các quốc gia, mỗi đợt kéo dài 12 tháng. Tình nguyện viện sẽ triển khai 5 sự kiện về Giáo dục Công dân Toàn cầu cho trẻ em hoặc thanh niên trong thời gian 12 tháng với sự hỗ trợ của tổ chức nhận.

+ Trao đổi thanh niên ở Slovakia

+ Họp ở Bỉ: chia sẻ về những kết quả đã đạt được đồng thời thảo luận về sự hợp tác trong tương lai và giới thiệu về quyển sổ tay tình nguyện.

+ Các sự kiện truyền thông: mỗi một quốc gia chia sẻ về những kết quả mà dự án đã mang lại và quyển sổ tay tình nguyện bằng tiếng mẹ đẻ tới với cộng đồng địa phương của quốc gia đó.

– Mục đích và mục tiêu của dự án:

Ý tưởng về dự án GLOBERS được ra đời trong các cuộc thảo luận xuyên suốt về chủ đề cuộc sống hàng ngày của công dân Châu Âu, ví dụ như hiện nay IncCo đang hợp tác với chính quyền của Trentino trong dự án “ Cittadini Planetari” (Công dân toàn cầu) và dự án “Interscambi” được hỗ trợ bởi Chính quyền địa phương.

Dự án hướng đến việc:

  1. Xây dựng năng lực của các đối tác trong môi trường của Tổ chức Đoàn kết Châu Âu, tình nguyện quốc tế và các hoạt động học tập phi chính quy nhằm thúc đẩy giáo dục công dân tích cực và toàn cầu.
  2. Hỗ trợ các tổ chức thanh niên trong việc tái tạo các hoạt động về giáo dục công dân toàn cầu

cho các nhóm đối tượng của họ dựa trên cuốn sổ tay và phổ biến cho mọi người như là kết quả đầu ra của dự án.

  1. Nâng cao kỹ năng cho thanh niên trong lĩnh vực quản lý dự án châu Âu, giáo dục công dân toàn cầu và sự tham gia của thanh niên, thông qua trao đổi các phương pháp hiệu quả nhất và tổ chức các chương trình hội thảo liên quan đến quyền con người đặc biệt là người di cư và phát triển bền vững.
  2. Trao đổi tình nguyện viên giữa các quốc gia dành cho những người trẻ ít có cơ hội để hỗ trợ họ củng cố các kỹ năng, nâng cao năng lực cá nhân và xã hội, thúc đẩy tiềm năng làm việc
  3. Nâng cao nhận thức về công dân toàn cầu trong các cộng đồng tham gia thông qua các hội thảo của tình nguyện viên và trên phạm vị thế giới thông qua cuộc thi bưu thiếp trực tuyến, thúc đẩy sự nhận thức tốt hơn về di cư như một quá trình tự nhiên trong xã hội, thúc đẩy sự đồng cảm và đoàn kết
  4. Thúc đẩy quyền công dân toàn cầu, quyền công dân tích cực, các giá trị châu Âu, tinh thần của tình nguyện và hình thức học tập phi chính quy trong các cộng đồng của các đối tác.

Related Posts

Go Green

Go Green

Go Green project is a 24 months project coordinated by YUPI organization (Youth Union of People with Initiative) in Portugal, in close partnership with Romania (Association APIS PM Feedback Brasov), Thailand (Volunteer Spirit Association) and Vietnam (Centre for...

read more

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *