Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ và TNV làm việc với người khuyết tật (WAYWARD)

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ và TNV làm việc với người khuyết tật (WAYWARD)

WAYWARD (Working to Approach Youth Workers as Agents of a Response to Disability) là dự án Nâng cao năng lực cán bộ và TNV làm việc với người khuyết tật được chương trình Erasmus+ thuộc Ủy ban Châu Âu tài trợ với sự tham gia của sáu (06) nước thành viên đến từ các quốc gia: Ý, Việt Nam, Hy Lạp, Mê-xi-cô, Bun-ga-ri, Phi-lip-pin và Ai-len. Dự án đặt mục tiêu tăng cường sự phát triển cá nhân, giúp vượt qua các định kiến và thúc đẩy hòa nhập xã hội đối với người khuyết tật dạng tâm thần, đặc biệt là người trẻ thông qua phương pháp giáo dục EST.

Thời gian thực hiện: 2021 – 2023

Các đối tác tham gia

CSDS vinh dự được làm việc với các hiệp hội/ tổ chức thanh niên đến từ nhiều quốc gia như Ý, Hy Lạp, Mê-xi-cô, Bun-ga-ri, Phi-lip-pin và Ai-len. Các tổ chức đó là ASOCIACIA ZA RAZVITIE NA BULGARSKIASPORT (Bun-ga-ri), ASOCIACION MEXICANA DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL (Mê-xi-cô), BRIDGING THE GAPS ORGANIZATION BTGINC (Phi-lip-pin), MINE VAGANTI NGO (Ý), SO EUROPE EURASIA FOUNDATION (Ai-len), AETOI THESSALONIKIS (Hy Lạp).

– Các hoạt động sắp tới: Khóa tập huấn trực tuyến của dự án WAYWARD về làm việc với người khuyết tật sẽ được tổ chức vào ngày 2, 3, 9 và 10/10 năm 2021

Mục tiêu hoạt động Khóa tập huấn hướng đến

1. Nâng cao năng lực cho cán bộ và tình nguyện viên trong các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật;

2. Thảo luận về các can thiệp hiệu quả trong việc gắn kết và cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho người khuyết tật, bao gồm các hoạt động thể thao;

3. Chia sẻ các phương pháp, thực hành phổ biến và thành công giữa các quốc gia tham gia dự án.

Related Posts

Go Green

Go Green

Go Green project is a 24 months project coordinated by YUPI organization (Youth Union of People with Initiative) in Portugal, in close partnership with Romania (Association APIS PM Feedback Brasov), Thailand (Volunteer Spirit Association) and Vietnam (Centre for...

read more
Chuỗi dự án hợp tác cùng Eramus+

Chuỗi dự án hợp tác cùng Eramus+

Beautiful Mind International (BMI) là một dự án đa văn hóa đồng tài trợ của ERASMUS+ nhằm cải thiện tình hình sức khỏe tâm thần trong xã hội. Muốn vậy, chúng ta cần nâng cao nhận thức, giáo dục mọi người và thay đổi thái độ đối với các vấn đề sức khỏe tâm thần. Thời...

read more

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *