Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

MEMORY

Facebook  https://www.facebook.com/MemoryProjectEu

– Mô tả

MEMORY là một dự án đa văn hóa đồng tài trợ bởi ERASMUS+ nhằm tập hợp ký ức tập thể cho các cộng đồng khác nhau ở các quốc gia tham gia dự án. Thông qua đó, nâng cao năng lực cho thanh niên để mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương và trở thành ví dụ điển hình cho các cộng đồng khác trên thế giới. 

– Thời gian thực hiện: 2019-2021 

– Các đối tác tham gia

CSDS vinh dự được làm việc với nhiều tổ chức quốc tế đến từ Hy Lạp, Ý và Peru, bao gồm The Academy of Fine Arts in Naples và Fondazione Restoring Ancient Stabiae (RAS) đến từ Ý, Action Synergy từ Hy Lạp, cuối cùng là Asonedh đến từ Peru. 

Các quốc gia đối tác tham gia cung cấp thông tin toàn diện về các nơi khác nhau trên thế giới; do đó đảm bảo sự đa dạng phong phú về địa lý, ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa. 

– Các hoạt động trong dự án:  

Sự kết hợp giữa các phương pháp truyền thống và đổi mới được đề xuất để thu thập ký ức bao gồm thu thập ký ức tập thể cho một số cộng đồng, tổ chức các khóa đào tạo và một số sự kiện với các nhóm thanh niên ở các quốc gia tham gia. 

Quan trọng hơn, một ứng dụng sẽ được phát triển để các thành viên trong cộng đồng đăng những kỷ niệm của họ (ảnh, video, âm thanh, văn bản, v.v.) lên bản đồ địa phương. Do đó, một thương hiệu sẽ được tạo ra cho mỗi đối tác cộng đồng ở Ý, Hy Lạp, Việt Nam và Peru thông qua nguồn cung ứng cộng đồng, vì mọi người sẽ được mời tham gia vào dự án. Lễ hội nhằm tôn vinh ký ức sẽ là kết quả cuối cùng được tổ chức vào cuối dự án để đánh giá phương pháp cũng như các kết quả đầu tiên. 

– Mục đích và mục tiêu của dự án: 

Trong thời đại toàn cầu hóa, bản sắc địa phương đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng. Điều này có liên quan đến ký ức tập thể còn hạn chế bởi chúng không được ghi lại ở bất cứ đâu. Kết quả là, các cộng đồng hoặc thậm chí các quốc gia có xu hướng giống nhau và tính xác thực của chúng bị giới hạn. 

Dự án MEMORY cố gắng thúc đẩy việc sử dụng thông tin xác thực như một nguồn cảm hứng trong các lĩnh vực khác nhau và có thể đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Ví dụ như các tour du lịch dựa trên những ký ức ẩn giấu về các địa điểm có thể thu hút khách du lịch, món ăn bản địa (mùi hoặc vị đặc biệt) có thể phổ biến ở khách du lịch cũng như ở nước ngoài,… 

Hơn nữa, được truyền cảm hứng từ lý thuyết của Plato và Socrates, trong đó mối quan hệ giữa ký ức và kiến ​​thức được nhấn mạnh. Thông qua việc lưu giữ ký ức, dự án MEMORY tin rằng kiến ​​thức mới có thể được rút ra thông qua sự tương tác và học hỏi giữa những người lớn tuổi và những người trẻ tuổi trong cùng một cộng đồng. 

Vì vậy, các hoạt động của dự án xoay quanh việc:

1) Bảo tồn các giá trị văn hóa 

2) Phát triển các kỹ năng của lao động thanh niên. 

3) Tạo cơ hội việc làm cho thanh niên 

4) Đóng góp vào sự phát triển của địa phương thông qua việc xác định, định giá và sử dụng các ký ức tập thể. 

Related Posts

Go Green

Go Green

Go Green project is a 24 months project coordinated by YUPI organization (Youth Union of People with Initiative) in Portugal, in close partnership with Romania (Association APIS PM Feedback Brasov), Thailand (Volunteer Spirit Association) and Vietnam (Centre for...

read more

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *