Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Tin Tức

Chia sẻ kinh nghiệm gây quỹ

Chia sẻ kinh nghiệm gây quỹ

Để hoạt động, các hội nhóm, dự án xã hội cần tìm kiếm và đảm bảo được nguồn tài trợ để giúp duy trì và phát triển hoạt động. Với mong muốn chia sẻ thêm những thông tin hữu ích về việc gây quỹ và kêu gọi tài trợ dành cho các bạn thanh niên, trong...

read more
Quy trình hỗ trợ truyền thông

Quy trình hỗ trợ truyền thông

Quy trình hỗ trợ truyền thông Thông tin tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các hoạt động phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc...

read more
Diễn đàn thanh niên Kiến tạo 2021 – Hội Kiến

Diễn đàn thanh niên Kiến tạo 2021 – Hội Kiến

Diễn đàn thanh niên Kiến tạo - Hội Kiến 2021 Diễn đàn thanh niên thường niên Chuyện Làng Kiến lần đầu tiên được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững vào năm 2015. Cho đến nay, diễn đàn đã có duyên gặp gỡ với gần 600 thủ lĩnh thanh...

read more
[BEAUTIFUL MIND INTERNATIONAL] MỘT NỬA HÀNH TRÌNH ĐÃ TRÔI QUA

[BEAUTIFUL MIND INTERNATIONAL] MỘT NỬA HÀNH TRÌNH ĐÃ TRÔI QUA

Tổng quan dự án Beautiful Mind International Dự án Beautiful Mind International là dự án được Ủy ban Châu Âu tài trợ nhằm nâng cao sức khỏe tâm thần của mọi người trong xã hội thông qua các hoạt động chia sẻ và thảo luận nhằm cung cấp kiến thức, kỹ...

read more