Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Tin Tức

Bản Tin Tháng 11 – Tháng kết nối

Bản Tin Tháng 11 – Tháng kết nối

Tháng 11 này, CSDS gia tăng kết nối với chuỗi Diễn đàn Thanh niên Kiến tạo - "Hội Kiến 2021", chương trình đã chính thức mở đơn đăng ký dành cho tất cả các bạn thanh niên trên toàn quốc. Hành trình CyberS cũng đi đến những bước cuối cùng để tìm ra...

read more
Chia sẻ kinh nghiệm gây quỹ

Chia sẻ kinh nghiệm gây quỹ

Để hoạt động, các hội nhóm, dự án xã hội cần tìm kiếm và đảm bảo được nguồn tài trợ để giúp duy trì và phát triển hoạt động. Với mong muốn chia sẻ thêm những thông tin hữu ích về việc gây quỹ và kêu gọi tài trợ dành cho các bạn thanh niên, trong...

read more
Quy trình hỗ trợ truyền thông

Quy trình hỗ trợ truyền thông

Quy trình hỗ trợ truyền thông Thông tin tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các hoạt động phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc...

read more
Diễn đàn thanh niên Kiến tạo 2021 – Hội Kiến

Diễn đàn thanh niên Kiến tạo 2021 – Hội Kiến

Diễn đàn Thanh niên Kiến tạo 2021 – Hội Kiến đã chính thức mở đơn đăng ký tham gia cho các bạn thanh niên trên toàn quốc, là nơi quy tụ những sáng kiến thảo luận, chia sẻ cùng với các chuyên gia về tính liên lĩnh vực.

read more