Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

[MỞ ĐƠN] Giải thưởng Thanh Niên Kiến Tạo – Hội Làng 2021

 

Giải thưởng Thanh Niên Kiến Tạo được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) tổ chức thuộc dự án Youth Drivers for Change với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid), nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tích cực của thanh niên với cộng đồng trong giai đoạn 2019-2021 qua đó khuyến khích tinh thần hành động vì sự phát triển bền vững của cộng đồng và sự thích ứng trong bối cảnh dịch Covid-19. Được truyền cảm hứng từ ngày hội làng thân thuộc của làng quê Việt Nam, Giải thưởng Thanh niên Kiến tạo 2021 được xây dựng với kỳ vọng trở thành một sân chơi lành mạnh, nơi các bạn trẻ tâm huyết với hoạt động cộng đồng được lắng nghe, chia sẻ và học hỏi.

ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

1.  Đối tượng tham dự: Đối tượng tham dự Giải thưởng Thanh niên kiến tạo 2021 là các mô hình/dự án:

 • Phi lợi nhuận, hoạt động vì sự phát triển bền vững của cộng đồng, hướng tới các đối tượng hưởng lợi trong lãnh thổ Việt
 • Được thành lập và điều hành bởi thanh niên Việt Nam, đang trong độ tuổi từ 16 đến

2.   Điều kiện tham dự

 • Các mô hình/dự án tham gia đã và đang hoạt động trong khoảng thời gian từ 01/01/2019 – 01/06/2021.
 • Các mô hình/dự án đã có những kết quả và đóng góp nhất định cho cộng đồng hưởng lợi. Các kết quả và đóng góp này được tính từ ngày 01/01/2019 cho đến hết ngày 01/06/2021.

MỤC ĐÍCH GIẢI THƯỞNG

 • Ghi nhận và vinh danh những đóng góp tích cực của thanh niên với cộng đồng;
 • Kết nối các dự án, tổ chức thanh niên với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;
 • Lan toả những mô hình, thực hành sáng tạo và hiệu quả trong quá trình triển khai các dự án xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

CÁCH THỨC THAM GIA & QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ THAM DỰ

1. Cách thức tham gia

 • Mô hình/dự án tham gia Giải thưởng bằng hình thức Ứng cử.
 • Các mô hình/dự án ứng cử gửi Hồ sơ theo mẫu do Ban tổ chức (BTC) quy định theo 2 bước:

Bước 1: Tải và hoàn thiện mẫu đơn ứng tuyển tại đây: https://bit.ly/infoGTTNKT2021 

Bước 2: Hoàn thành Biểu mẫu đăng ký online tại đây: http://bit.ly/DangkythongtingiaithuongTNKT2021

2. Quy định về hồ sơ tham dự

a. Nội dung hồ sơ

Hồ sơ bao gồm đầy đủ các nội dung theo mẫu quy định của Ban tổ chức (BTC) và phải đảm bảo tính chân thực và chính xác của thông tin.

b. Hình thức

Văn bản trình bày bằng tiếng Việt, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 theo mẫu của Ban tổ chức. Khuyến khích các hồ sơ tham dự cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan (hình ảnh, video clip, báo cáo…). Các thông tin này gửi bằng hình thức đính kèm tài liệu trực tiếp trên email hoặc dẫn đường link đến các trang lưu trữ tài liệu trên mạng.

c. Quyền sử dụng thông tin

Để đảm bảo tính minh bạch, toàn bộ các thông tin trong hồ sơ ứng tuyển sẽ được BTC công khai trên trang bình chọn trực tuyến của CSDS.

3. Lưu ý

 • Mỗi mô hình/dự án chỉ được đăng ký tham gia Giải thưởng Thanh niên Kiến tạo với một bộ hồ sơ duy nhất. Nếu muốn thay đổi hoặc bổ sung hồ sơ, các mô hình/dự án vui lòng liên hệ với Ban tổ chức.
 • Giải thưởng chỉ chấm các hoạt động, dự án của mô hình/dự án trong giai đoạn 3 năm từ 2019 – 2021.

KHUNG THỜI GIAN GIẢI THƯỞNG

Để lựa chọn ra những mô hình/dự án xuất sắc xứng đáng được vinh danh, hồ sơ của các mô hình/dự án sẽ trải qua các giai đoạn đánh giá như sau:

 1. Giai đoạn 1 – Đăng ký hồ sơ (từ 28/06/2021 – 01/08/2021)
 • Hồ sơ có quyền chỉnh sửa, hoàn thiện trong suốt Giai đoạn.
 • Kết thúc Giai đoạn 1, các hồ sơ không hợp lệ theo yêu cầu của Ban tổ chức sẽ bị loại. Các hồ sơ gửi sau ngày 01/08/2021 sẽ bị loại.

2. Giai đoạn 2 – Tuyển chọn (từ 16/08/2021 – 22/08/2021) 10 (Mười) Hồ sơ mô hình dự án sẽ được lựa chọn đi tiếp vào Giai đoạn 3, trong đó có:

 • 5 (Năm) Hồ sơ mô hình dự án được Ban Giám Khảo (BGK) đề cử trực tiếp;
 • 5 (Năm) Hồ sơ mô hình dự án được bình chọn thông qua điểm đánh giá qua trang bình chọn trực tuyến của CSDS. Vòng bình chọn trực tuyến được diễn ra từ ngày 16/08 đến hết ngày 22/08/2021 tại đây.

3. Giai đoạn 3 – Đánh giá của Hội đồng thẩm định (từ 30/08/2021 – 05/09/2021)

Hội đồng thẩm định tiến hành đánh giá độc lập, khảo sát thực tế, thẩm định thông tin và phỏng vấn đại diện 10 mô hình/dự án đã được chọn để lựa chọn ra 05 mô hình/dự án tiêu biểu và xứng đáng nhất vào vòng cuối cùng.

4. Giai đoạn 4 – Đánh giá của đại diện cộng đồng (từ 13/09/2021 – 19/09/2021)

 • 5 nhóm được lựa chọn từ giai đoạn 3 sẽ có cơ hội thuyết trình trước cộng đồng.
 • Đại diện cộng đồng (bao gồm các thủ lĩnh thanh niên, đại diện các tổ chức xã hội và cơ quan truyền thông) sẽ bầu chọn cho 03 mô hình/dự án tốt nhất.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

1. Cơ cấu, nhân sự, điều hành Mô hình/dự án

Cơ cấu nhân sự vận hành mô hình/dự án có tính bền vững, hợp lý, chức năng nhiệm vụ rõ ràng; mô hình/dự án hoạt động thường xuyên, có định hướng hoạt động rõ ràng; có kế hoạch và cách thức điều hành đảm bảo sự phát triển; thành viên hoạt động ổn định, tích cực.

2. Hiệu quả hoạt động năm 2019, 2020, 2021

Trong ba năm 2019, 2020 và 2021, mô hình/dự án có nhiều hoạt động, sự kiện được triển khai, tổng giá trị mang lại cho cộng đồng lớn và có tính bền vững trong giai đoạn bình thường mới. Các hoạt động, chương trình triển khai của mô hình/dự án bám sát thực tiễn các vấn đề của cộng đồng, hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). BTC đánh giá cao việc xây dựng được các mô hình hoạt động hiệu quả, dễ dàng nhân rộng tại nhiều địa phương, minh bạch, sáng tạo và đổi mới trong cách thực hiện, triển khai, có sự tham gia của cộng đồng hưởng lợi. Ngoài ra, Quá trình, hình thức và sự thay đổi sáng tạo trong các hoạt động của mô hình/dự án trong giai đoạn dịch bệnh diễn ra cũng sẽ được BTC đánh giá sát sao.

3. Triển vọng phát triển (năm 2021 và các năm tiếp theo)

Mô hình/dự án có có tầm nhìn, định hướng hoạt động rõ ràng trong dài hạn, hướng tới giải quyết các vấn đề xã hội cụ thể theo định hướng phát triển bền vững đặc biệt trong bối cảnh hậu đại dịch.

Mô hình/dự án có định hướng hoạt động năm 2021 khả thi, mang lại những thay đổi rõ rệt, bền vững trong cộng đồng và có sự thích ứng cao trong bối cảnh dịch Covid-19.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

01 giải nhất “Thanh niên Kiến tạo”

Giá trị giải thưởng: 20.000.000VNĐ kèm chứng nhận, kỷ niệm chương của giải thưởng.

01 giải nhì “Thanh niên Kiến tạo”

Giá trị giải thưởng: 12.000.000VNĐ kèm chứng nhận, kỷ niệm chương của giải thưởng.

01 giải ba “Thanh niên Kiến tạo”

Giá trị giải thưởng: 7.000.000VNĐ kèm chứng nhận, kỷ niệm chương của giải thưởng.

03 giải “Mô hình/dự án Thanh niên Triển vọng” cho 3 miền

Giá trị giải thưởng: 2.000.000VNĐ kèm chứng nhận, kỷ niệm chương của giải thưởng.

01 giải “Mô hình/dự án thanh niên được bình chọn trực tuyến cao nhất”

Giá trị giải thưởng: 2.000.000VNĐ kèm chứng nhận, kỷ niệm chương của giải thưởng.

Bình chọn trực tuyến được diễn ra từ ngày 16/08 đến hết ngày 22/08/2021 tại đây

01 giải “Đại sứ thúc đẩy bình đẳng giới và đa dạng”

Giá trị giải thưởng: 5.000.000 VNĐ kèm chứng nhận, kỷ niệm chương của giải thưởng.

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ CÁC THỦ LĨNH CỘNG ĐỒNG

Hội đồng thẩm định của giải thưởng là các chuyên gia có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm và uy tín trong các hoạt động cộng đồng và trong xã hội và đại diện một số cơ quan truyền thông. Hội đồng thẩm định của giải thưởng tham gia trong vòng xét duyệt thứ 3 để đánh giá và chọn ra 05 mô hình/dự án và 05 cá nhân xuất sắc nhất trong số 10 mô hình/dự án được lựa chọn vào Giai đoạn 3.

Các thủ lĩnh cộng đồng của giải thưởng là các lãnh đạo của các nhóm và dự án có kinh nghiệm và uy tín trong cộng đồng hoạt động xã hội. Các thủ lĩnh cộng đồng sẽ tham gia vòng xét duyệt cuối cùng để chọn ra 03 mô hình/dự án xuất sắc nhất trong số 05 mô hình/dự án được chọn vào vòng cuối cùng.

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NHỮNG MÔ HÌNH/DỰ ÁN ĐƯỢC GIẢI

Các mô hình/dự án được giải phải cam kết với Ban tổ chức với những nội dung sau:

 • Cam kết các thông tin, tài liệu trong hồ sơ là chân thực và chính xác.
 • BTC có quyền hủy kết quả và thu hồi giải thưởng nếu phát hiện vi phạm đối với các mô hình/dự án. Mọi quyết định cuối cùng thuộc về Ban tổ chức.

VỀ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập từ năm 2009. CSDS giải quyết các vấn đề phát triển ở Việt Nam thông qua việc phát triển thanh niên bằng các hình thức trao đổi quốc tế, giáo dục không chính quy, khuyến khích và hỗ trợ các sáng kiến xã hội của thanh niên. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.csds.vn

Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid) là chương trình hỗ trợ phát triển của Chính phủ Ireland dành cho nước ngoài. Chương trình này do Ban hợp tác phát triển thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland quản lý. Quỹ Xã hội Dân sự Việt Nam (CSF) được thành lập năm 2007 nằm trong khuôn khổ chương trình viện trợ Irish Aid. Quỹ tài trợ cho các dự án trung và ngắn hạn, những dự án có khả năng tạo tác động giảm nghèo trực tiếp hoặc thử nghiệm các sáng kiến, và phù hợp với các mục tiêu của Chiến lược Hỗ trợ Quốc gia của Irish Aid. Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập: https://www.irishaid.ie

Dự án Youth Drivers for Change được CSDS thực hiện với sự hỗ trợ từ Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid) nhằm xây dựng năng lực của thanh niên để họ có thể dẫn dắt các tổ chức tự nguyện và cộng đồng tham gia hành động phát triển xã hội. Thông qua chương trình, CSDS mong muốn những người trẻ sẽ có thêm cơ hội đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Việt Nam.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Từ Lê Thảo – Cán bộ dự án

SĐT: 024 6027 8323 / 0389 355 687 (Vui lòng liên hệ giờ hành chính và không nhắn tin)

Email: thanhnienkientao@csds.vn

Facebook: https://www.facebook.com/CSDS.VN

Related Posts

Dự án GoGreen – Giáo dục cho sự phát triển bền vững

Dự án GoGreen – Giáo dục cho sự phát triển bền vững

GoGreen là một dự án kéo dài 2 năm được tài trợ bởi Chương trình phát triển thanh niên của Erasmus+, điều phối bởi Tổ chức YUPI (Youth Union of People with Initiative) - Bồ Đào Nha, cùng với sự hợp tác của Tổ chức Association APIS PM Feedback Brasov - Romania,...

read more
CSDS is looking for a 6-month Program Coordinator

CSDS is looking for a 6-month Program Coordinator

ORGANIZATION AND PROGRAM DESCRIPTION: The Centre for Sustainable Development Studies (CSDS) is a Vietnamese non-governmental organization, focusing on youth and community development as well as international volunteer exchange. Founded in 2009 and based in Hanoi,...

read more
Giới thiệu tài liệu tham khảo sau dự án GLOBERS – EramusPlus

Giới thiệu tài liệu tham khảo sau dự án GLOBERS – EramusPlus

Tháng 5 vừa qua, đại diện của CSDS Việt Nam đã tham gia cuộc họp GLOBERS tại Cadca, Slovakia với 5 đại diện khác đến từ Brazil, Bỉ, Colombia, Ý, Nepal và Slovakia. Mục tiêu chính của cuộc họp kéo dài 6 ngày này là cùng nhau thảo luận, lập kế hoạch và tạo một cuốn...

read more

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *