Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Việc làm

Tuyển Tư vấn thiết kế Chương trình Hội Kiến 2021

Tuyển Tư vấn thiết kế Chương trình Hội Kiến 2021

I. Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các hoạt động phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Được thành lập năm 2009 tại...

read more
Tuyển Tư vấn đánh giá dự án “Youth Drivers for Change”

Tuyển Tư vấn đánh giá dự án “Youth Drivers for Change”

I. Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các hoạt động phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Được thành lập năm 2009 tại...

read more
Tuyển Điều phối viên – Chương trình I Commit Online

Tuyển Điều phối viên – Chương trình I Commit Online

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các hoạt động phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Được thành lập năm 2009 tại Hà...

read more
Tuyển Tư vấn Chương trình I Commit

Tuyển Tư vấn Chương trình I Commit

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các hoạt động phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Được thành lập năm 2009 tại Hà...

read more
Facilitators Recruitment – NGO Traineeship 10

Facilitators Recruitment – NGO Traineeship 10

Position: Facilitator Activity: NGO Traineeship programe – Training on NGO Worker orientation Time: 01, 02, 03 July, 2021 Key responsibilities Design the agenda for Training on NGO Worker orientation Develop the Content for Training on NGO Worker...

read more