Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Việc làm

Tuyển Thực tập sinh – Chương trình NGO Traineeship 10

Tuyển Thực tập sinh – Chương trình NGO Traineeship 10

Thông tin chung về Chương trình NGO Traineeship NGO Traineeship là chương trình Thực tập sinh Phi chính phủ nằm trong dự án Youth Drivers for Change do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) thực hiện với sự tài trợ của Irish Aid. Dự án...

read more