Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

[Chuyện Làng Chuyện Nước] Tài trợ, bảo trợ hoạt động cho các nhóm dự án cộng đồng

[Chuyện Làng Chuyện Nước] Tài trợ, bảo trợ hoạt động cho các nhóm dự án cộng đồng

Chuyện Làng Chuyện Nước số 4 – Tài trợ ra sao? Bảo trợ như thế nào? Với mong muốn mang đến cho các bạn trẻ những cơ hội, lợi ích có được từ việc kết nối với các đội nhóm, NGO, các bên liên quan đến dự án cộng đồng, CSDS đã thực hiện chuỗi livestream “Chuyện Làng...