Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Bản tin tháng 10 – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam

8 Th11, 2021

VNES – Vietnam Network of Engaged Scholars

VNES – Vietnam Network of Engaged Scholars là Mạng lưới các học giả (giảng viên, nhà nghiên cứu, lãnh đạo và nhân sự giáo dục bậc cao liên quan SL/CEL (mô hình học tập cùng cộng đồng) tại các cơ sở giáo dục bậc cao tại Việt Nam. Đây là một khởi xướng do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục (Vietnam Campus Engage) cùng với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) thực hiện dưới sự tài trợ của Irish Aid.

Các hoạt động của VNES:

Nâng cao năng lực và thúc đẩy phát triển giáo dục thông qua phục vụ cộng đồng SL/CEL qua các hoạt động trao đổi, thảo luận, chia sẻ học thuật và mô hình thực tiễn về SL/CEL dưới nhiều hình thức như thảo luận nhóm, nhóm/cộng đồng học tập (learning communities), hội thảo, webinars, cung cấp tài liệu và các khóa tập huấn liên quan SL/CEL.
Các khoản tài trợ nhỏ; các gói tư vấn; các giải thưởng khuyến khích nỗ lực của các học giả thành viên mạng lưới; hỗ trợ thành viên phát triển môn học SL/CEL; các nghiên cứu, dự án SL/CEL và các cơ hội nâng cao năng lực khác sẽ thường xuyên được công bố trên các phương tiện truyền thông của mạng lưới.
Kết nối chia sẻ, hỗ trợ các nguồn lực trong phát triển SL/CEL bao gồm hỗ trợ truyền thông khuyến khích thành tựu của các thành viên và đơn vị thành viên mạng lưới; truyền thông tăng nhận thức, khuyến khích phát triển SL/CEL và truyền thông vận động chính sách hỗ trợ SL/CEL.

Và hãy cùng CSDS đón đọc bản tin tháng 10 của Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam với rất nhiều hoạt động tích cực của các thành viên trong mạng lưới.

Related Posts

CSDS is looking for a Program Coordinator and Program Interns

CSDS is looking for a Program Coordinator and Program Interns

ORGANIZATION AND PROGRAM DESCRIPTION: The Centre for Sustainable Development Studies (CSDS) is a Vietnamese non-governmental organization, focusing on youth and community development as well as international volunteer exchange. Founded in 2009 and based in Hanoi,...

read more
Bản Tin Tháng 12 – Cùng nhìn lại năm 2021

Bản Tin Tháng 12 – Cùng nhìn lại năm 2021

Năm 2021 qua đi, để lại những dư âm khó quên về tình hình dịch bệnh trên khắp thế giới, thiên tai liên tục xảy ra, tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế toàn cầu cũng như sự phát triển của xã hội nói chung. Trong guồng quay đó cộng đồng phi lợi nhuận và hoạt động cộng đồng...

read more

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.