Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Cuộc thi Cyber S – Thế hệ S: An toàn và bình đẳng trên không gian mạng

Cuộc thi Cyber S – Thế hệ S: An toàn và bình đẳng trên không gian mạng

Giới thiệu về cuộ​​c thi Cuộc thi “Cyber S – Thế hệ S: An toàn và bình đẳng trên không gian mạng” được UN Women, CSDS Việt Nam và CEDLink phối hợp tổ chức với mong muốn nâng cao nhận biết của giới trẻ Việt về an toàn trong không gian mạng và bình...
[Chuyện Làng Chuyện Nước] Xây dựng và vận hành dự án xã hội trong giai đoạn Covid19

[Chuyện Làng Chuyện Nước] Xây dựng và vận hành dự án xã hội trong giai đoạn Covid19

XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH DỰ ÁN XÃ HỘI, ĐẶC BIỆT LÀ TRONG GIAI ĐOẠN COVID-19 Trước thực trạng rất nhiều đội nhóm dự án gặp khó khăn khi bắt tay vào làm dự án, CSDS đã lên sóng livestream Chuyện Làng Chuyện Nước với chủ đề “Xây dựng và vận hành dự án xã hội, đặc biệt là...