Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Facilitators/Trainers Recruitment

Facilitators/Trainers Recruitment

Background Center for Sustainable Development Studies (CSDS) is a non-profit organization based in Hanoi that works to promote education for sustainable development. CSDS works with youth and empower them through capacity building and civic engagement. CSDS provides...
January Newsletter – Happy New Year

January Newsletter – Happy New Year

Năm cũ đã qua, tất cả chúng ta đều đã phải trải qua một năm nhiều biến động và muôn vàn khó khăn. Tuy vậy, cùng với sự cộng tác tuyệt vời từ các nhà tài trợ, đối tác, câu lạc bộ hội nhóm và Tình nguyện viên trong & ngoài nước, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền...
India – My first inspiration trip abroad

India – My first inspiration trip abroad

Đây là chuyến đi của mọi thứ “Lần đầu …” của mình. Một chuyến đi đã để lại rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời mình. Một chuyến đi đã thay đổi bản thân mình rất nhiều từ một cô bé mới chân ướt chân ráo tốt nghiệp đại học và mọi thứ...