Mục tiêu số 1: Xoá nghèo trên mọi khía cạnh ở mọi nơi.

 

Tỷ lệ người cực nghèo đã được cắt giảm hơn một nửa kể từ năm 1990. Trong khi đây là một thành tựu đáng ghi nhận, 1/5 dân số ở những quốc gia đang phát triển vẫn đang sống dưới mức 1,25$ một ngày, và cũng có hơn hàng triệu người làm ra ít hơn so với mức thu nhập hàng ngày này, cộng với nhiều người có nguy cơ quay trở lại với đói nghèo. Biểu hiện của nghèo đói cùng cực bao gồm đói và suy dinh dưỡng, hạn chế tiếp cận với giáo dục và các dịch vụ cơ bản khác, phân biệt đối xử xã hội và bị loại trừ cũng như không có khả năng tham gia vào những quyết định của xã hội. Tăng trưởng kinh tế phải bao gồm cung cấp việc làm bền vững và thúc đẩy bình đẳng.

 

 

CÁC CON SỐ THỰC TẾ

  • 783 triệu người sống trong trong điều kiện thấp hơn ngưỡng nghèo quốc tế là 1.9$/ngày
  • Năm 2016, gần 10% người lao động trên thế giới nuôi cả gia đình chỉ với không đến 1.9$/ngày
  • Tính trên toàn thê giới, có 122 nữ giới tuổi từ 25-34 và 100 nam giới cùng độ tuổi này phải sống trong điều kiện cực kỳ nghèo.
  • Phần lớn người dân phải sống trong trong điều kiện thấp hơn ngưỡng nghèo quốc tế thuộc về hai khu vực: Nam Á và châu Phi hạ Sahara.
  • Tỷ lệ nghèo cao thường xuất hiện ở các nước nhỏ, yếu thế và bị ảnh hưởng bởi xung đột
  • Cứ 4 đứa trẻ dưới 5 tuổi trên thế giới lại có 1 em có chiều cao dưới mức trung bình ở độ tuổi của mình
  • Năm 2017, thiệt hạ về kinh tế do thiên tai, bao gồm 3 cơn bão lớn ở Mỹ và vùng Caribbean, được ước tính khoảng hơn 300 tỷ đô la.      

 

CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ  

1.1 Đến năm 2030, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực cho tất cả mọi người ở mọi nơi, sử dụng chuẩn nghèo hiện tại là thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 1,25 đô la một ngày.


1.2 Đến năm 2030, giảm ít nhất một nửa tỷ lệ nghèo ở nam giới, phụ nữ và trẻ em mọi lứa tuổi trong tất cả các chiều nghèo theo chuẩn quốc gia


1.3 Thực hiện trên toàn quốc các hệ thống và các biện pháp an sinh xã hội thích hợp cho mọi người, bao gồm cả các chính sách sàn an sinh xã hội, và đến năm 2030 đạt được diện bao phủ đáng kể cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương.


1.4 Đến năm 2030, bảo đảm rằng tất cả nam giới và phụ nữ, đặc biệt những người nghèo và những người dễ bị tổn thương, có quyền bình đẳng đối với các nguồn lực kinh tế, cũng như tiếp cận tới các dịch vụ cơ bản, quyền sở hữu và kiểm soát đất đai và các dạng tài sản khác, quyền thừa kế, tài nguyên thiên nhiên, công nghệ mới phù hợp và các dịch vụ tài chính, bao gồm tài chính vi mô


1.5 Đến năm 2030, giúp người nghèo và những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương có khả năng chống chịu và phục hồi, đồng thời giảm khả năng rủi ro và tổn thương của họ đối với các hiện tượng khí hậu cực đoan và các cú sốc kinh tế, xã hội và môi trường và các thảm họa.


1.a Bảo đảm huy động hiệu quả nguồn lực từ các nguồn khác nhau, bao gồm thông qua tăng cường hợp tác phát triển nhằm cung cấp các công cụ phù hợp và có thể dự báo cho các quốc gia đang phát triển, đặc biệt các quốc gia kém phát triển, nhằm thực hiện các chương trình và chính sách xóa nghèo theo tất cả các chiều


1.b Tạo lập các khung chính sách tốt ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, dựa trên các chiến lược phát triển hướng tới giảm nghèo và bình đẳng giới nhằm hỗ trợ tăng tốc đầu tư cho các hoạt động xóa nghèo.

 

Nguồn: https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/