2018/05/10 18:00:00

CƠ HỘI NHẬN TÀI TRỢ LÊN ĐẾN 25.000.000 VNĐ TỪ QUỸ SÁNG KIẾN THANH NIÊN VÌ CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngoài ra còn được nhận hỗ trợ về truyền thông và chuyên môn trong quá trình triển khai dự án.

Đối tượng tham dự

Các tổ chức thanh niên (tên gọi khác: câu lạc bộ, hội, nhóm, …) trên toàn quốc.

Các tổ chức thanh niên đã thành lập và có hoạt động từ 3 tháng trở lên.

Các tổ chức tham gia chưa có tư cách pháp nhân độc lập.

Lưu ý: đội/nhóm/tổ chức thanh niên là các đội/nhóm/tổ chức mà các thành viên nằm trong độ tuổi từ 16-30.

Điều kiện đề xuất dự án

 • Đề xuất và thực hiện bởi đội/nhóm/tổ chức thanh niên (các thành viên nằm trong độ tuổi từ 16-30)

 • Đóng góp một cách sáng tạo, hiệu quả, khả thi và bền vững vào Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

 • Địa điểm thực hiện: toàn quốc.

 • Các dự án tham gia đề xuất có thể bao gồm một hoặc nhiều giai đoạn/hoạt động, trong đó các giai đoạn/hoạt động xin tài trợ từ Quỹ Sáng kiến thanh niên cần được thực hiện và hoàn thành giải ngân trong khoảng 15/6 – 15/11/2018.

 • Dự án cần có kế hoạch và hoạt động cụ thể để góp phần đạt được mục tiêu tăng cường tiếng nói, vai trò của thanh niên đối với cộng đồng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển bền vững.

 • Dự án cần cam kết thực hiện, theo dõi và báo cáo dự án theo yêu cầu của Ban tổ chức.

Tiêu chí lựa chọn dự án

Tính hiệu quả

 1. Các hoạt động của dự án góp phần giải quyết (ít nhất) một vấn đề thiết thực của và tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng ra sao?
 2. Dự án tạo ra sự thay đổi cụ thể gì? Làm sao để đánh giá kết quả và tác động của dự án?
 3. Dự án làm thế nào để sử dụng chi phí và nhân lực hiệu quả?
 4. Để đạt được mục tiêu dưới đây, dự án đã có những hoạt động gì và kết quả ra sao?
  • Tăng cường tiếng nói, vai trò của thanh niên đối với cộng đồng
  • Nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển bền vững.

Tính khả thi

 1. Thời gian thực hiện và ngân sách của dự án có khả thi trên thực tế không?
 2. Điểm thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động của dự án là gì?
 3. Những người thực hiện có đủ năng lực để triển khai các hoạt động của dự án không?

Tính bền vững và khả năng nhân rộng

 • Làm sao để duy trì các kết quả của dự án? Dự án có khả năng mở rộng và phát triển sau khi kết thúc tài trợ không?
 • Dự án có khả năng nhân rộng hay mở rộng ra các khu vực khác không?

Tính sáng tạo

Điểm sáng tạo và khác biệt của dự án là gì?

Quy trình xét tuyển

Hồ sơ đề xuất

– Tài liệu bắt buộc (điền theo mẫu):

 1. Mẫu đề xuất dự án
 2. Mẫu dự trù kinh phí

– Tài liệu bổ sung (không bắt buộc):

 1. Profile nhóm/tổ chức/dự án
 2. Bản khảo sát đánh giá nhu cầu của cộng đồng
 3. Báo cáo kết quả thử nghiệm hoặc báo cáo các dự án tương tự trước đây
 4. Hình ảnh liên quan (nếu có, vui lòng sắp xếp và chú thích rõ ràng)
 5. Các tài liệu liên quan khác

Cách thức nộp Hồ sơ đề xuất dự án

Gửi Hồ sơ đề xuất dự án đến địa chỉ email: youthprojects@csdsvnnew.azurewebsites.net

Tiêu đề hợp lệ cần phải đặt theo mẫu: [CSDS – Quỹ Sáng kiến thanh niên 2018] Tên tổ chức – Tên dự án

Quy trình xét duyệt

Vòng 1

22/4 – 10/5: Các tổ chức nộp đề xuất dự án

Vòng 2

11/5 – 17/5: BGK đánh giá độc lập và thẩm định thông tin trong đề xuất dự án

18/5: BTC thông báo kết quả xét duyệt đề xuất dự án

Vòng 3

26/5 – 27/5: BGK phỏng vấn trực tiếp đại diện các tổ chức thanh niên

28/5: BTC thông báo kết quả phỏng vấn

Vòng 4

28/5 – 3/6: Các tổ chức hoàn chỉnh đề xuất dự án theo yêu cầu của Quỹ

3/6: Các tổ chức nộp Đề xuất dự án hoàn chỉnh cho BTC

6/6: BTC thông báo danh sách các dự án được chọn

Triển khai dự án

9/6: Tập huấn về quản lý tài chính và thỏa thuận hợp tác giữa CSDS & các tổ chức thanh niên

15/6 – 15/11: Triển khai dự án và theo dõi, báo cáo dự án theo thỏa thuận hợp tác

Liên hệ

0966.046.868 (Mr. Hưng)
http://csdsvnnew.azurewebsites.net/

Giới thiệu tổ chức

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các chương trình phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Được thành lập từ năm 2009, CSDS đã phát triển đa dạng các hoạt động trên toàn quốc hướng tới sự phát triển bền vững tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.csds.vn

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) đang tìm kiếm các sáng kiến thanh niên tham gia nhận tài trợ từ Quỹ Sáng kiến thanh niên, với mong muốn thông qua các hoạt động tài trợ, hỗ trợ nhằm tăng cường tiếng nói, vai trò của thanh niên đối với cộng đồng; nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển bền vững.

Quỹ Sáng kiến thanh niên nằm trong khuôn khổ dự án Youth Drivers for Change được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) với sự tài trợ của quỹ viện trợ Ireland (Irish Aid). Dự án nhằm xây dựng và nâng cao năng lực cho thanh niên, các nhóm thanh niên, các nhóm hoạt động xã hội từ đó thực hiện những hành động nhằm đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam.