“Người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức chuyên môn, 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng mềm họ được trang bị.

Kỹ năng mềm chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm, không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt, chúng quyết định khả năng bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo, thính giả, nhà thương thuyết hay người hòa giải xung đột.

Các tài liệu tổng quan về Kỹ năng mềm dưới đây hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn thanh niên trên con đường hoàn thiện các Kỹ năng mềm.

I. Các tài liệu về Kỹ năng làm việc nhóm

 1. Tổng quan về Kỹ năng làm việc nhóm
 2. Kỹ năng bắt đầu và duy trì một cuộc trò chuyện

II. Các tài liệu về Kỹ năng giao tiếp

 1. Kỹ năng giao tiếp – Slide

III. Tài liệu tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin

 1. Bài tập Thông cáo báo chí 1
 2. Bài tập Thông cáo báo chí 2
 3. Bài tập Thông cáo báo chí 3
 4. Bài tập Thông cáo báo chí 4
 5. Bài tập Thông cáo báo chí 5
 6. Các hợp phần truyền thông của một tổ chức
 7. Lập kế hoạch truyền thông các dự án phát triển
 8. Lôi kéo sự tham gia của báo chí
 9. Mạng xã hội
 10. Người phát ngôn
 11. Quyến rũ báo chí
 12. Thông cáo báo chí
 13. Trả lời phỏng vấn
 14. Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm
 15. Trở thành nguồn tin tốt
 16. Online marketing