What is sustainable development?

What is sustainable development? Trước khi tìm hiểu về Các mục tiêu Phát triển bền vững, lý do Vì sao các mục tiêu Phát triển bền vững ra đời bạn đã từng tìm câu trả lời cho câu hỏi: Phát triển bền vững là gì?Nguồn: FN-sambandet NorgeVietsub: Soci team Posted by Soci Hub on Wednesday,…