(English) NGÀY HỘI MÙA THU: HÀNH ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG – TÁC ĐỘNG TOÀN CẦU

NGÀY HỘI MÙA THU HÀNH ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG – TÁC ĐỘNG TOÀN CẦU ————-********————- Để chào mừng sinh nhật lần thứ 3 của 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững, hưởng ứng lời kêu gọi hành động của Liên hợp quốc trong ngày hội Toàn cầu: Hành động vì các mục tiêu Phát triển Bền…