“Chủ động thay đổi thế giới trong 17 bước – đó là điều mà Liên Hợp Quốc cũng như Chương trình Nghị sự 2030 nhắm tới.”

Theo dõi thêm phần 1 tại đây: SDGS 101 – BẠN BIẾT GÌ VỀ 17 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC? (PHẦN 1)

Chính phủ các nước liệu có hài lòng với 17 mục tiêu được đưa ra?
Phần lớn chính phủ các nước có vẻ hài lòng, nhưng vẫn có vài nước thanh viên – bao gồm Vương quốc Anh và Nhật Bản, không quá hứng thú. Một vài quốc gia cảm thấy Nghị sự với 17 mục tiêu quá nặng để tiến hành hoặc lan tỏa tới công chúng – họ muốn một bản Nghị sự với diện mục tiêu nhỏ hơn, hoặc ít nhất là họ nói vậy. Vài người cho rằng lý do sâu xa đằng sau đó là mong muốn loại bỏ một số mục tiêu không thoải mái cho lắm – chẳng hạn như các mục tiêu liên quan đến môi trường. Thủ tướng chính phủ của Anh, David Cameron, đã tuyên bố công khai rằng ông muốn nhiều nhất 12 mục tiêu thôi và tốt nhất là 10. Dù vậy, vẫn không rõ rằng chính quyền Anh sẽ chọn bỏ đi mục tiêu nào nếu họ được lựa chọn.
Amina Mohammed, Tư vấn viên đặc biệt của Ban Thư ký Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong kết hoạch phát triển hậu 2015, cho biết việc hạ số lượng mục tiêu xuống 17 đã vô cùng khó khăn rồi, nên việc giảm thêm số lượng mục tiêu sẽ gặp phải nhiều cản trở.
Một vài NGO cũng tin rằng quá nhiều mục tiêu được đề xuất, nhưng cũng có sư đồng nhất chung rằng sẽ tốt hơn khi có 17 mục tiêu bao gồm các chỉ tiêu về trao quyền cho phụ nữ, sự quản trị từ chính quyền, hòa bình và an ninh,… hơn là ít mục tiêu hơn mà không đề cập đến các vấn đề này.

 

Đo lường các mục tiêu ra sao?

Các chỉ số vẫn được đưa ra bởi một nhóm chuyên gia. Mỗi chỉ số được ước định qua tính khả thii, sự phù hợp, sự xác đáng của nó và mỗi chỉ tiêu nên có 2 chỉ số đi kèm. Các chỉ số được hoàn tất vào tháng 3/2016.

 

Các mục tiêu được tài trợ như thế nào?

Đúng là câu hỏi đáng giá tỷ đô. Tính toán sơ bộ từ Ủy ban Chuyên gia Liên Chính phủ về tài chính trong phát triển bền vững đã đưa ra số tiền cung cấp một mảng lưới xã hội an toàn để xóa bỏ hoàn toàn đói nghèo là khoảng 66 tỷ đôla mỗi năm, trong khi đầu tư hàng nằm nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng (nguồn nước, nông nghiệp, vận tải, năng lượng) có thể lên tới 7 tỷ tỷ đôla trên toàn cầu.

Theo báo cáo năm ngoái, Ủy ban cho biết các tài chính công và các quỹ cộng đồng sẽ tập trung hỗ trợ việc triển khai SDGs. Tuy nhiên, Ủy ban cũng khẳng định nguồn tiền từ các khu vực tư, tái cấu trúc thuế cũng vô cùng quan trọng.



Các mục tiêu được áp dụng từ bao giờ?

Các mục tiêu SDGs được chính thức công bố tại hội thảo của Liên Hợp Quốc ở New York vào tháng Chín và bắt đầu áp dụng từ tháng 1/2016. Thời hạn kết thúc chương trình này là 2030.

 

Nguồn: https://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/19/sustainable-development-goals-united-nations