What is sustainable development?

What is sustainable development? Trước khi tìm hiểu về Các mục tiêu Phát triển bền vững, lý do Vì sao các mục tiêu Phát triển bền vững ra đời bạn đã từng tìm câu trả lời cho câu hỏi: Phát triển bền vững là gì?Nguồn: FN-sambandet NorgeVietsub: Soci team Posted by Soci Hub on Wednesday,…

Người nổi tiếng trên Thế giới nói về Các mục tiêu Phát triển bền vững

Chúng ta không hề cô đơn khi cố gắng thực hiện Các mục tiêu Phát triển bền vững

 

Các mục tiêu Phát triển bền vững là gì?

Các mục Phát triển bền vững là gì?
Vì sao Các mục tiêu Phát triển bền vững ra đời?

Các mục tiêu Phát triển bền vững là gì?

Posted by Soci Hub on Tuesday, 6 November 2018