CSDS tuyển ứng viên đi tham dự Hội thảo Nghệ thuật tại Hy Lạp (Tài trợ toàn phần)

Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Bền Vững (CSDS) tìm kiếm 03 ứng viên có niềm đam mê và nhiệt huyết với các hình thức nghệ thuật biểu diễn sân khấu, đặc biệt là các loại hình nghệ thuật truyền thống để tham gia vào Hội thảo: “Capacity Building Through Oral Traditions and Intangible Cultural…